Opravy vikýřových bytů.

Dům s pečovatelskou službou zkvalitňuje bydlení 

V posledních třech letech se podařilo začít s opravami tzv. vikýřových bytů. Práce finišují a v současné době bylo započato s opravou posledních tří bytů. Bude tak napraven dlouhodobě nevyhovující stav, který v podstatě trval od doby kolaudace budovy v r. 1996. Celkem bylo opraveno 22 bytů v nejvyšším patře budovy Domu s pečovatelskou službou II,  U Náhonu 1006.

K dosažení lepších tepelně izolačních vlastností bytů a celé budovy bylo zapotřebí provést zateplení stropů, instalace nových difuzních folií, parozábran a nové tepelné izolace vikýřů. Zcela nevyhovující okna byla nahrazena plastovými okny s trojsklem. Tak se vytvořili podmínky pro komfortnější prostředí pro ubytované. Finanční prostředky na opravu těchto bytů byly získány z provozních prostředků Valašskokloboucké polikliniky, p.o. bez účasti rozpočtu města.

V roce 2016 byla provedena výměna okenních a balkonových  výplní v bytech DPS II. Valašskokloboucká poliklinika se podílela na finančním krytí této investiční akce odvodem do rozpočtu města ve výši 987 036,- Kč. Pokud to finanční možnosti dovolí,  bude se pokračovat také výměně výplní ve společných prostorách.

 

Ing. Ivan Kovalčík, ředitel Valašskokloboucké polikliniky p.o.


oprava_1.jpgoprava3.jpgoprava2.jpg